4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ENVECON

Venue: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Date: 4-5 November 2016

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις 4-5 Νοεμβρίου 2016 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72).  Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος με έμφαση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου
Καθηγητής Γεώργιος Ε. Χάλκος
Διευθυντής Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βόλος 38333     
Τηλ.:  24210-74920, 24210-74664      Fax: 24210 - 74701 
Email:  halkos@econ.uth.gr,     URL:  http://www.halkos.gr/
Email συνεδρίου:  envecon_conference@econ.uth.gr    
Site συνεδρίου:  http://envecon.econ.uth.gr/

Back to top