Πρόσκληση συμμετοχής σε συνέδριο για την Ανοικτή Επιστήμη: Open Science FAIR 2017

Το συνέδριο Open Science FAIR 2017 οργανώνεται στις 6 – 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Τμήμα Πληροφορικής του ΕΚΠ και το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ με τη σύμπραξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος με την χορηγία 4 Ευρωπαϊκών έργων του H2020 πρωτοπόρων στον τομέα της ανοικτής επιστήμης: OpenAIRE (www.openaire.eu), OpenUP (www.openup-h2020.eu), OpenMinTeD (www.openminted.eu) και FOSTER (www.fosteropenscience.eu).

To OSFair2017, είναι ένα διεθνές συνέδριο που έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη:

  • ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες (European Open ScienceCloud),
  • πολιτικές ως καθοδήγηση για καλές πρακτικές (Open Access, FAIRdata, Citizen Science),
  • νέα επιχειρησιακά μοντέλα δημοσίευσης της έρευνας, 
  • ερευνητικές ροές και νέους τύπους δραστηριοτήτωνόπως: τρόποι εναλλακτικής αξιολόγησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (open peerreview), διάδοση και εκτίμηση αντίκτυπου των ερευνητικών αποτελεσμάτων (research impact/research assessment in openscience), τεχνικές εξόρυξης ερευνητικών αποτελεσμάτων (text anddata mining for open science)

 

Το OSFair2017 απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες, φορείς χάραξης πολιτικής και χρηματοδότησης, παρόχους επιστημονικού ή συναφούς περιεχομένου/εκδότες, νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της έρευνας.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και η περίοδος προ-εγγραφών λήγει την 17η Ιουλίου 2017.

Στο συνέδριο υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής/παρουσίασης σε workshops και έκθεση poster. Αν ενδιαφέρεστε να καταθέσετε πρόταση μπορείτε να μεταβείτε στους αντίστοιχους συνδέσμους και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 20 Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του συνεδρίου opensciencefair.eu  και να παρακολουθείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις μας στο twitter: @osfair2017

 

Related Projects

Back to top