ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ RECONNECT- TIRANA

Η 2η ενδιάμεση συνάντηση (Interim meeting) παρακολούθησης του Έργου RECONNECT: «Περιφερειακή συνεργασία για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη οικοσυστημάτων» υλοποιήθηκε το τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου 2019 στα Τίρανα (Αλβανία). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 6 από τους συνολικά 7 εταίρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων: του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου, του Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και Έρευνας Οικοσυστημάτων,του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου, του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστήμιου της Κύπρου και του Τμήματος Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιου των Τιράνων που ανέλαβε τη διοργάνωση.

Back to top